Donation

You can donate by transfering your donation to:

  1. DSB Bank account 04 - 40 - 140 t.n.v. S.V.Z for donations in US$
  2. DSB Bank account 1256076 t.n.v. Vrienden S.V.Z for donations in SRD

Click to watch video

News
Activiteiten van de Mammazorg S.V.Z.

Logo mammazorg SVZHet St. Vincentius Ziekenhuis opende op woensdag 15 oktober 2014 de eerste Mammazorg in Suriname, te weten “Mammazorg SVZ”. Optimaliseren van de zorg voor vrouwen met borstkanker in een periode van angst, verwarring en grote onzekerheid is een must. Er is behoefte aan een luisterend oor, mentale en emotionele ondersteuning. Zodoende wordt het leven van zorgvragers met borstkanker tijdens en na de behandeling makkelijker en het verloopt prettiger. Ondanks de goede bedoelingen van de zorgverleners is het echter noodzakelijk om de begeleiding van deze groep zorgvragers op steeds professionelere wijze te doen plaats vinden. Alleen op die manier kan de mammazorg naar een hoger niveau getild worden. Om hieraan invulling te geven, heeft het Sint Vincentius Ziekenhuis Paramaribo op 16 januari 2014 de Commissie Mammazorg S.V.Z. ingesteld. Vrouwen met borstkanker en hun familie zullen tijdens het hele traject van diagnose, behandeling en nazorg door een Multidisciplinair Team begeleid en ondersteund worden. Het Multidisciplinair team bestaat uit: De Radioloog, Mammaröntgenlaborant, Chirurg, Verpleegkundig Counselor/Ervaringsdeskundige, Internist, Hematoloog, Fysiotherapeut, Maatschappelijk werkster en Psycholoog.

De activiteiten van de Mammazorg S.V.Z. zijn: 1.Begeleiden bij het maken van een mammogram (borstfoto) of echografie van de borst op de röntgenafdeling van het Sint Vincentius Ziekenhuis; 2.Het bieden van emotionele begeleiding aan de vrouw bij wie borstkanker is vastgesteld en haar familie; 3.Het begeleiden van de vrouw en haar familie bij het besluit om één of beide borsten te amputeren; 4.Adviseren en assisteren bij de aanschaf van een borstprothese; 5.Adviseren en begeleiden in geval van aan de ziekte gerelateerde sociaal/maatschappelijke problemen; 6.Begeleiden in het traject van vrouw zijn en leven met borstkanker.

 
Bericht van 4 oktober 2015

Algemeen directeur Manodj Hindorie van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) in Suriname met een deel van zijn teamDe dienstverlening van het Sint Vincentius Ziekenhuis wordt met de ingebruikname van de afdeling Acute Opname op 4 oktober 2015 verbeterd. De afdeling bestaat uit zeven bedden voor algemene gevallen en twee voor patiënten die geïsoleerd moeten worden. De behoefte aan deze afdeling is ontstaan door de vergrote stroom patiënten die via de Spoedeisende Hulp het ziekenhuis binnenkomen.

Directeur Manodj Hindori zegt dat de cliënten die geplaatst worden op deze afdeling extra zorg nodig hebben en op maat gesneden zorg zullen krijgen. "Voorlopig worden patiënten vanuit de disciplines acute interne geneeskunde en neurologie opgenomen." In het verleden werden ze geplaatst op de gewone afdelingen of bij de Intensieve Zorg. De afdeling is gefinancierd met steun van onder andere Staatsolie en de Centrale Bank van Suriname en heeft SRD 1.8 miljoen gekost. Over enige tijd vindt uitbreiding plaats met een cardiogische vleugel waardoor ook patiënten met hartklachten kunnen worden opgevangen. "De kwaliteit van de zorg gaat omhoog, omdat er continu bewaking is van verpleegkundigen op de afdeling.

Alle bedden hebben een monitor om de conditie van de patiënt nauwlettend in de gaten te houden. De afdeling beschikt verder over een centraal monitoringsysteem, waarbij alle patiënten vanuit de centrale post kunnen worden bewaakt." In een later stadium zullen eventueel nog meer categorieën van patiënten kunnen worden ondergebracht op de afdeling. De negen bedden die nu beschikbaar zijn, zijn voldoende, maar als er behoefte is, kan het aantal makkelijk worden uitgebreid. "We weten nog niet precies hoe druk het wordt. Het is een hypermoderne afdeling en daarom verwachten we dat de vraag zal toenemen."

 
Bericht van 20 juli 2015

99 Jaar St Vincentius ZiekenhuisHet St. Vincentius Ziekenhuis, dat zijn deuren opende op 19 juli 1916, is vandaag 99 jaar geworden.

De heer Hindori, algemeen directeur van het ziekenhuis, haalt aan dat er veel veranderd is in 99 jaren. “De leiding, de uniformen, de systemen, zijn enkele dingen die veranderen en of zich aanpassen. Wat niet verandert, is de zorg, het meeleven met de patiënten. Dat zal de volgende 100 jaar zo blijven, het kan alleen maar zo doorgaan en verbeteren.”

De eerste steen voor de bouw van het ziekenhuis, een initiatief van de Zusters van de Liefde uit Tilburg, Nederland, is in 1914 gelegd. Een maand later werden de werkzaamheden vanwege de eerste wereldoorlog stopgezet. Met donaties uit Nederland en Suriname is de instelling afgebouwd in 1916. Voorzitter van de raad van toezicht van het ziekenhuis, Mr. Humphrey Schurman, vooorzitter Raad van Toezicht, merkt op dat de Zusters van de Liefde op goede grond hebben gezaaid. “Dat werk is tot nog toe met dezelfde liefde voortgezet. Het ligt aan ons om dat zo te houden. We moeten allemaal gaan nadenken over hoe we de kwaliteit van de zorg gaan verbeteren, nadenken over welke apparaten en welke mensen nodig zijn om dat te garanderen.”

Hindori geeft aan dat met de kerkdienst de aftrap is gedaan voor activiteiten naar het komende jubileumjaar. “Wij houden het sober, maar dat betekent niet dat 100 jaar SVZ onopgemerkt voorbij zal gaan. Er komt een jubileumboek, een speciale postzegel, een muziek cd en een wandelloop.” Mevrouw Behr, eerst geboren meisje van het ziekenhuis, heeft na de dienst samen met Mgr. De Bekker en Mr. Schuurman een banier bij de ingang van het ziekenhuis onthuld.