top of page

Ginecologia

A Ginecologia é a especialidade da medicina que trata das queixas que envolvem os órgãos genitais femininos. Por exemplo, você pode entrar em contato conosco para problemas relacionados aos órgãos sexuais, como menstruação irregular ou excessiva, exame de esfregaço anormal, contracepção e problemas sexológicos.

O ginecologista é responsável pelo exame, diagnóstico e, se necessário, pelo tratamento da sua queixa.

Junto com os demais prestadores de cuidados, o ginecologista garante que você receba assistência especializada e adequada e que esteja bem informado e orientado durante o processo de atendimento.

 

Outra parte da Ginecologia é a Obstetrícia, especialidade que trata da gravidez e do parto. As mulheres que precisam de acompanhamento médico durante a gravidez, por exemplo, com hipertensão, uma grávida que tem que fazer uma cesariana e mulheres que têm problemas para engravidar, podem ir ao ginecologista do Hospital Sint Vincentius.

 

Nossa equipe de tratamento consiste nos seguintes ginecologistas:

 

 

 

- Het inzetten van diagnostiek naar verhoogde bloedingsneiging, waardoor patiënten met een aangeboren bloedingsneiging opgespoord worden en nabloedingen na trauma of postoperatief voorkomen kunnen worden, -Het verbeteren van (preventieve) zorg voor patiënten met sikkelcelziekte , waardoor ernstige complicaties (nier afwijkingen , cardiale complicaties, herseninfarcten) voorkomen kunnen worden of vroegtijdig opgespoord worden. Patiënten met sikkelcelziekte ontvangen nu onvoldoende zorg en overlijden in Suriname nu op zeer jonge leeftijd. Aadequaat ontijzeren van patiënten die hun leven lang maandelijks een bloedtransfusie krijgen ivm thalassemie . Nu overlijden deze patiënten op jong volwassen leeftijd na een jarenlange strijd door hartfalen , leverfalen en diabetes. - Verbetering van diagnostiek van patiënten met verdenking leukemie of andere maligne hematologische aandoeningen waardoor snelle en adequate behandeling mogelijk wordt met als gevolg daling van mortaliteit van 90% naar 30%.

Voorbeelden van enkele ziektebeelden die door de hematoloog behandeld worden.

1) Voorbeelden van oncologische (kwaadaardige) hematologische aandoeningen: - Leukemie (acute of chronische myeloïde/lymfatisch leukemie) - Lymfeklierkanker (Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen) - Multipel Myeloom (ziekte van Kahler) - Myelodysplastisch syndroom (MDS) - Myeloproliferatieve aandoeningen (bijv. polycythemia vera) 2)Voorbeelden van enkele benigne (goedaardige) hematologische aandoeningen: *Een tekort aan goed functionerende erythrocyten of hemoglobine a) Een gebrekkige aanmaak van erythrocyten: aplastische anemie b) Erfelijke aandoeningen met een verhoogde afbraak (hemolyse) erythrocyten: - Sikkelcelziekte - Thalassemie c) Verworven aandoeningen met een verhoogde afbraak van erythrocyten: - Immuun hemolytische anemieën * Een tekort aan goed functionerende trombocyten of stollingsfactoren: a)Erfelijke stoornissen in de bloedstolling leidend tot een verhoogde bloedingsneiging: - Hemofilie A en B - Ziekte van Von Willebrand b)Verworven stoornissen in de bloedstolling leidend tot een verhoogde bloedingsneiging: - ITP (auto-immuunziekte met antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes); - TTP (auto-immuun ziekte met antistoffen tegen een bepaald anti-stollingsenzym). ​ Dagbehandeling Hematologie De dagbehandeling hematologie is een behandelruimte waar subcutaan, intraveneuze, medicamenteuze behandelingen plaatvinden waarvoor er geen langdurige opname (

Werkwijze dagbehandeling

Op de polikliniek van de hematoloog wordt uw diagnose en de behandeling besproken en kunt u alle vragen over uw ziektebeeld stellen. De poli zuster maakt een digitaal dossier aan voor u. Zij maakt ook de opname afspraak. Op de dag van uw opname meldt u zich op de afdeling opname aan. U wordt naar de afdeling Neurologie (afdeling 50) begeleid. U kunt daarna plaatsnemen op de bank voor de afdeling. De oncologieverpleegkundige komt u ophalen en begeleidt u verder naar de behandelkamer. De behandeling vindt plaats op een (recliner) stoel. Er wordt een infuus aangelegd. Daarna start de behandeling. In de behandelkamer is een smart TV aanwezig. U kunt tijdens uw behandeling hier gebruik van maken. Alle gegevens van uw behandeling worden digitaal genoteerd en opgeslagen. Alle bevindingen staan op één plek genoteerd en zijn inzichtelijk voor de hematoloog, de poli zuster en de oncologie verpleegkundige. Zo is de kans op het “verloren” gaan van informatie tot een minimum beperkt. Momenteel kunnen wij 2 mensen tegelijk helpen op de behandelkamer. Beenmerg puncties vinden voorlopig plaats in de behandelkamer op de poli van de hematoloog.

Wie komt u tegen?

- Drs. Nicole Oldenstam, Internist - Hematoloog - Zuster Valery Vishnudatt, Verpleegkundige polikliniek Hematologie - Zuster Lusergia Saakie, Oncologie verpleegkundige - Zuster Sherida Abiteng - Zuster Clarissa Aalse - Broeder Armond Madsehan

Werkwijze voor het aanmelden van patiënten bij voorkeur:

Regulier: per mail naar polihematologie@svz.sr waarin het volgende staat vermeld: Medische gegevens: reden van verwijzing, korte omschrijving van het probleem of de vraag, medicatielijst, voorgeschiedenis en eventueel aanvullend onderzoek. Contactgegevens: onder andere actueel telefoonnummer. De patiënt wordt dan zo snel mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak, waarna hij/zij binnen 2 weken met garantiebrief op de poli interne terecht kan.

COPY.jpg

Drs. N. Oldenstam 

(Internist - Hematoloog)

Dias                                               Horário de consulta

 

Segunda-feira,                             9h às 12h

Quarta-feira,                                9h às 12h

 

Para mais informações e para marcar uma reunião, ligue para o telefone 471212, ramal 407.

bottom of page