top of page
 Gravação

Gravação

Quando você é admitido no hospital, muitas coisas acontecem em seu caminho. Você pode ter perguntas como: Onde eu me registro? O que eu trago? O que vai acontecer?

Voorbereiding op de opname

U wordt opgenomen in ons ziekenhuis voor een operatie of een andere ingreep. U dient hiervoor vooraf wat voorbereidingen te treffen. Wat neemt u mee? Wie kunnen we bellen als er iets is? Volgt u een dieet, of gebruikt u speciale medicijnen? Hier vindt u alle informatie, zodat u goed voorbereid naar het ziekenhuis komt. Opnamedatum Nadat u met uw arts heeft afgesproken dat u voor een onderzoek, operatie of andere behandeling in ons ziekenhuis wordt opgenomen, wordt u met uw opnamebrief naar de afdeling Opname verwezen. De medewerkers van deze afdeling zullen uw opname administratief regelen en u doorgeven wanneer en hoe laat u zich voor de screening van de operatie en opname moet melden. Wat neemt u mee? -Een geldig identiteitsbewijs -Uw patiëntenpas -Comfortabele dagelijkse kleding en ondergoed -Toiletartikelen (kam, tandenborstel, tandpasta, zeep e.d.). -Uw mobiele telefoon -Gebruikt u een loophulpmiddel, zoals een rollator, stok of krukken? Neem deze mee en gebruik deze tijdens de opname -Medicijnen die u thuis gebruikt -Eventuele dieetvoorschriften -Eventuele hulpmiddelen, zoals een bril of gehoorapparaat Voor een opname in het St. Vincentius Ziekenhuis moet er altijd een geldig identiteitsbewijs worden overlegd. Bij opname van een kind dient het familieboekje te worden getoond en een identiteitsbewijs van een der ouders. Welke bescheiden daarnaast nodig zijn hangt af van de manier waarop u bent verzekerd. Wie kunnen wij bellen als er iets is? Het is verstandig alvast een contactpersoon te regelen. Kies daarvoor iemand die u goed kent. Van de contactpersoon wordt verwacht dat hij/zij uw familie, vrienden/bekenden en andere relaties informeert over uw verblijf in het ziekenhuis. De contactpersoon kan eventueel door het ziekenhuis worden benaderd als daartoe aanleiding is.

Op de dag van uw opname

Op de dag van opname meldt u zich bij de afdeling Opname van het St. Vincentius Ziekenhuis. Deze afdeling registreert uw aanwezigheid. ​ Begeleiding Nadat u bent geregistreerd, wordt u door een Opname mederwerker begeleid naar de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Een familielid of kennis die u naar het ziekenhuis heeft gebracht, mag u naar uw kamer op de verpleegafdeling vergezellen. ​ Opnamegesprek De verpleegkundige heeft met u een opnamegesprek. De verpleegkundige stelt een aantal vragen en neemt het verloop van de opname met u door. Ook meet de verpleegkundige uw bloeddruk, telt uw polsslagen en neemt uw temperatuur op. Als u wilt kan uw partner of begeleider hierbij aanwezig zijn. Natuurlijk kunt u in dit gesprek ook zelf vragen stellen. In de loop van de opnamedag komen er nog andere hulpverleners bij u langs om kennis te maken of een aantal zaken door te spreken Voorlichting anesthesie Wordt u tijdens uw opname geopereerd, dan komt op de opnamedag de anesthesioloog bij u langs. Dit is de arts die de verdoving (anesthesie) verzorgt. De anesthesioloog bespreekt met u de anesthesie die bij u gebruikt zal worden. Soms vindt dit gesprek op de screeningsdag plaats. Uw kamer Er zijn één-, twee- of meerpersoonskamers. Welke kamer u krijgt, hangt af van de beschikbaarheid van de kamers, van uw medische toestand of uw verzekering. Patiënten die ernstig ziek zijn of bijvoorbeeld een grote kans hebben op besmetting, krijgen een één persoonskamer.

Uw verblijf

Alle medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis proberen de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de patiënten en bezoekers. Wij stellen het op prijs wanneer u als patiënt of bezoeker uw ervaringen met onze zorg en dienstverlening wilt delen. Tijdens uw opname zijn veel zaken anders dan thuis. Om een indruk te geven, hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet. ​ Medewerkers Tijdens uw opname komt u in contact met diverse zorgverleners. Afhankelijk van de reden van uw opname kunnen naast artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden ook andere zorgverleners bij uw behandeling worden betrokken, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een maatschappelijk werker. Bij het vaststellen van een diagnose worden ook medewerkers van de afdeling radiologie, het laboratorium en/of de afdelingen endoscopie, ECG of EEG/EMG betrokken. ​ Maaltijden Alle maaltijden worden in de Centrale Keuken van het ziekenhuis bereidt. Om de patiënt aan zijn/haar trekken te laten komen probeert de Centrale Keuken haar menu wekelijks aan te passen. ​ Verstrekking maaltijden Vier keer per dag worden er voedzame maaltijden verstrekt aan onze patiënten, te weten: 08:00u krijgt de patiënt ontbijt voornamelijk brood; 11:00u krijgt de patiënt een soepje; 13:00u krijgt de patiënt een warme maaltijd; 19:00u krijgt de patiënt brood met beleg. ​ Dieet Dieetmaaltijden worden verstrekt vanuit onze Centrale Keuken op voorschrift van de behandelende specialist. Aan u wordt verzocht geen etenswaren, behalve fruit, voor u te laten meenemen door de bezoekers. Indien u vanwege uw geloof of overtuiging vegetariër bent, dient u dit meteen door te geven op de verpleegafdeling waar u komt te liggen. ​ Rusttijden U kan tussen 14:00u en 16:00u genieten van de middagrust. ‘s Avonds gaan de grote lichten om 22:00u uit maar er mag wel gebruik gemaakt worden van het lampje bij het bed. ​ Kerkdienst U wordt op de zondagen in de gelegenheid gesteld in het Kapel van het St. Vincentius Ziekenhuis de kerkdienst bij te wonen en wel van 09:00u tot 10:00u. Aan het verplegend personeel kunt u aangeven of u de dienst wilt bijwonen. ​ Geestelijke verzorging In het St. Vincentius Ziekenhuis wordt u in de gelegenheid gesteld om bezoek te ontvangen van de geestelijke van de gemeente waar u deel vanuit maakt. Hiervoor kunt u zich wenden tot de hoofdzuster.

Ontslag uit het ziekenhuis

Als het dagelijkse functioneren weer zelfstandig en veilig lukt, dan mag u met ontslag naar huis. Uw specialist bespreekt met u wanneer u met ontslag mag. Dit betekent dat u niet langer in het ziekenhuis blijft. Voor uw vertrek naar huis komt de verpleegkundige nog even langs voor een afrondend gesprek. U krijgt dan: Informatie over uw medicatie; Uitleg bij brieven voor uw huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg of andere hulpverleners; Instructie voor douchen, tillen, wondverzorging, dieet etc.; Een vervolgafspraak (eventueel); Antwoord op alle vragen die u zelf nog heeft. ​ Medicijnen Als u na uw ontslag medicijnen nodig heeft, dan krijgt u een recept mee. De medicijnen kunt u ophalen bij de apotheek van het ziekenhuis of worden door het verplegend personeel bij u aan bed bezorgd. U krijgt uitleg over de medicijnen en over de manier waarop u ze moet gebruiken. ​ Polsbandje Het polsbandje dat u bij uw opname hebt omgekregen zal bij uw vertrek worden verwijderd. ​ Huisarts Uw specialist houdt uw huisarts op de hoogte van uw behandeling en de eventuele nazorg. Als u later nog eens met klachten bij hem komt, kan hij nagaan of ze misschien verband houden met uw behandeling in het ziekenhuis. ​ Openingstijden van de afdeling Opname ​ Maandag t/m zaterdag  07:00u – 20:00u Zondag                             08:00u – 11:00u ​ Voor meer informatie over de opnames kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Opname op het telefoonnummer 471212, toestel 212/276.

bottom of page