top of page
Specialisms             Hematology

Hematology

Gynecology is the specialty in medicine that deals with the complaints about the female genitalia. For example, you can contact us for problems related to the sexual organs, such as irregular or excessive menstruation, abnormal smear test, contraception and sexological problems.

The gynecologist is responsible for the examination, diagnosis and, if necessary, the treatment of your complaint.

Together with the other care providers, the gynecologist ensures that you receive expert and adequate help and that you are properly informed and guided during the care process.

 

Another part of Gynecology is Obstetrics, the specialization that deals with pregnancy and childbirth. Women who need medical supervision during pregnancy, for example with high blood pressure, a pregnant woman who has to undergo a caesarean section and women who have problems getting pregnant, can go to a gynecologist at the Sint Vincentius Hospital.

 

Our treatment team consists of the following gynecologists:

 

 

 

- Het inzetten van diagnostiek naar verhoogde bloedingsneiging, waardoor patiënten met een aangeboren bloedingsneiging opgespoord worden en nabloedingen na trauma of postoperatief voorkomen kunnen worden, -Het verbeteren van (preventieve) zorg voor patiënten met sikkelcelziekte , waardoor ernstige complicaties (nier afwijkingen , cardiale complicaties, herseninfarcten) voorkomen kunnen worden of vroegtijdig opgespoord worden. Patiënten met sikkelcelziekte ontvangen nu onvoldoende zorg en overlijden in Suriname nu op zeer jonge leeftijd. Aadequaat ontijzeren van patiënten die hun leven lang maandelijks een bloedtransfusie krijgen ivm thalassemie . Nu overlijden deze patiënten op jong volwassen leeftijd na een jarenlange strijd door hartfalen , leverfalen en diabetes. - Verbetering van diagnostiek van patiënten met verdenking leukemie of andere maligne hematologische aandoeningen waardoor snelle en adequate behandeling mogelijk wordt met als gevolg daling van mortaliteit van 90% naar 30%.

Voorbeelden van enkele ziektebeelden die door de hematoloog behandeld worden.

1) Voorbeelden van oncologische (kwaadaardige) hematologische aandoeningen: - Leukemie (acute of chronische myeloïde/lymfatisch leukemie) - Lymfeklierkanker (Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen) - Multipel Myeloom (ziekte van Kahler) - Myelodysplastisch syndroom (MDS) - Myeloproliferatieve aandoeningen (bijv. polycythemia vera) 2)Voorbeelden van enkele benigne (goedaardige) hematologische aandoeningen: *Een tekort aan goed functionerende erythrocyten of hemoglobine a) Een gebrekkige aanmaak van erythrocyten: aplastische anemie b) Erfelijke aandoeningen met een verhoogde afbraak (hemolyse) erythrocyten: - Sikkelcelziekte - Thalassemie c) Verworven aandoeningen met een verhoogde afbraak van erythrocyten: - Immuun hemolytische anemieën * Een tekort aan goed functionerende trombocyten of stollingsfactoren: a)Erfelijke stoornissen in de bloedstolling leidend tot een verhoogde bloedingsneiging: - Hemofilie A en B - Ziekte van Von Willebrand b)Verworven stoornissen in de bloedstolling leidend tot een verhoogde bloedingsneiging: - ITP (auto-immuunziekte met antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes); - TTP (auto-immuun ziekte met antistoffen tegen een bepaald anti-stollingsenzym). ​ Dagbehandeling Hematologie De dagbehandeling hematologie is een behandelruimte waar subcutaan, intraveneuze, medicamenteuze behandelingen plaatvinden waarvoor er geen langdurige opname (

Werkwijze dagbehandeling

Op de polikliniek van de hematoloog wordt uw diagnose en de behandeling besproken en kunt u alle vragen over uw ziektebeeld stellen. De poli zuster maakt een digitaal dossier aan voor u. Zij maakt ook de opname afspraak. Op de dag van uw opname meldt u zich op de afdeling opname aan. U wordt naar de afdeling Neurologie (afdeling 50) begeleid. U kunt daarna plaatsnemen op de bank voor de afdeling. De oncologieverpleegkundige komt u ophalen en begeleidt u verder naar de behandelkamer. De behandeling vindt plaats op een (recliner) stoel. Er wordt een infuus aangelegd. Daarna start de behandeling. In de behandelkamer is een smart TV aanwezig. U kunt tijdens uw behandeling hier gebruik van maken. Alle gegevens van uw behandeling worden digitaal genoteerd en opgeslagen. Alle bevindingen staan op één plek genoteerd en zijn inzichtelijk voor de hematoloog, de poli zuster en de oncologie verpleegkundige. Zo is de kans op het “verloren” gaan van informatie tot een minimum beperkt. Momenteel kunnen wij 2 mensen tegelijk helpen op de behandelkamer. Beenmerg puncties vinden voorlopig plaats in de behandelkamer op de poli van de hematoloog.

Wie komt u tegen?

- Drs. Nicole Oldenstam, Internist - Hematoloog - Zuster Valery Vishnudatt, Verpleegkundige polikliniek Hematologie - Zuster Lusergia Saakie, Oncologie verpleegkundige - Zuster Sherida Abiteng - Zuster Clarissa Aalse - Broeder Armond Madsehan

Werkwijze voor het aanmelden van patiënten bij voorkeur:

Regulier: per mail naar polihematologie@svz.sr waarin het volgende staat vermeld: Medische gegevens: reden van verwijzing, korte omschrijving van het probleem of de vraag, medicatielijst, voorgeschiedenis en eventueel aanvullend onderzoek. Contactgegevens: onder andere actueel telefoonnummer. De patiënt wordt dan zo snel mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak, waarna hij/zij binnen 2 weken met garantiebrief op de poli interne terecht kan.

COPY.jpg

Drs. N. Oldenstam 

(Internist - Hematoloog)

Consultation days                   Clinical hours

 

Monday                                       09:00 am - 12:00 pm

Wednesday                                 09:00 am - 12:00 pm

For more information and appointments, please call by telephone at 471212, extension 407.

bottom of page