top of page
image.jpg

Anesthesie

Anesthesiologie is het specialisme dat vooral betrekking heeft op het geven van anesthesie (“geen gewaarwording”). Verdoving, zorg verlenen rondom een operatie en op de Intensive Care zijn enkele taken binnen de anesthesiologie. Een anesthesioloog is een medisch specialist die de anesthesiologie beoefent. De anesthesiologen werkzaam in het Sint Vincentius Ziekenhuis zijn drs. J. Kromosoeto en drs. Z. Amier.

 

Er zijn verschillende vormen van anesthesie:

 1. Algehele anesthesie (narcose)

 2. Regionale anesthesie. Enkele voorbeelden zijn spinale anesthesie (ruggenprik), epidurale anesthesie (ruggenprik en achterlaten van een slangetje voor pijnstillers) en plexusblokkade (verdoving van een arm of been). De patiënt is in principe wakker, maar in overleg kan worden gekozen voor sedatie waarbij een kalmerings- of slaapmiddel wordt toegediend.

 3. Lokale anesthesie (plaatselijke verdoving). Deze vorm van verdoving is bedoeld voor kleine ingrepen.

Preoperatieve screening (POS)

Wanneer een operatie is gepland, zal de patiënt voor een gesprek worden verwezen naar een anesthesioloog. Op de POS poli geschiedt de screening middels een aantal vragen en gericht lichamelijk onderzoek. Bij goedkeuring zal de anesthesioloog (samen met de patiënt) besluiten welke vorm van anesthesie van toepassing is en worden er afspraken gemaakt omtrent nuchterheid en medicatiegebruik.

Patiënten hoeven bij een bezoek aan de POS poli niet nuchter te zijn, tenzij er nog bloed moet worden afgenomen voor een laboratoriumonderzoek.

Documenten die bij de screening nodig zijn:

 1. Verwijzing door de chirurg of huisarts met een garantiebrief. ER (Eigen Rekening) patiënten kunnen ter plekke betalen

 2. Laboratoriumresultaten

 3. Indien nodig aanvullende onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld een hartfilmpje) of informatie van een ander medisch specialist (bijvoorbeeld cardioloog of internist)

 4. Bij gebruik van medicijnen: een lijst van de middelen met de dosering (hoeveel keer per dag en hoeveel mg per keer).

 

Obstructief Slaapapnoe Syndroom (OSAS)

Bij een deel van patiënten die snurken wordt tijdens het snurken de slaap onderbroken door pauzes in de ademhaling. Dit wordt veroorzaakt doordat de bovenste luchtweg even helemaal dichtvalt. Indien de ademstilstand langer dan 10 seconden duurt wordt dat een apnoe genoemd. Bij OSAS treedt zo’n ademstilstand minimaal 5x per uur op. Op de (POS) poli kunnen patiënten met OSAS terecht voor informatie betreffende de conservatieve behandelingsmogelijkheden. Beademing met een CPAP (Continous Positive Airway Pressure) apparaat is de meest toegepaste behandeling.

In verband met de thans nog heersende COVID-19 situatie gelden er algemene maatregelen die moeten worden nageleefd bij een bezoek aan de POS poli.

 1. Dragen van een mond-neuskap (indien u griepverschijnselen vertoont)

 2. Handen ontsmetten

 3. 1,5-2 meter afstand houden van elkaar (voor zover mogelijk)

 

Voor meer informatie over de anesthesiologie of voor het maken van een afspraak voor de poli kunt u bellen met de Operatiekamer op telefoonnummer 471212 toestel 292/216.

De spreekuren zijn als volgt:

 • Voor POS: Maandag t/m vrijdag 09:00u - 13:00u

 • Voor OSAS: Dinsdag en donderdag 10:00u - 11:00u

2.jpg

Drs. J. Kromosoeto

61d27ab9239dbc46abe97fc4bde8d62a-removeb

Drs. Z. Amier

bottom of page