top of page
Werken en leren             
  Opleiding

Opleiding

“Een solide beroepsopleiding vormt de basis voor een succesvolle carrière binnen de gezondheidszorg.”

De Opleiding van het St. Vincentius Ziekenhuis biedt mensen een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Bij ons vinden studenten een inspirerende en levendige werk- en leeromgeving, waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun maatschappelijke rol als professionele, verantwoordelijke medewerker en zelfbewuste burger. Onze kleinschaligheid bevordert de betrokkenheid en verbondenheid bij studenten en medewerkers. Wij staan open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen. Wij hechten waarde aan respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

Studenten

Studenten van verschillende niveaus worden vanuit hun onderwijsinstelling via e-mail aangemeld voor de stage. Daarbij wordt ook de stageperiode aangegeven. De studenten melden zich op de eerste stagedag aan bij de Opleiding. Aan hen wordt globaal verteld hoe het in het algemeen aan toe gaat in het St. Vincentius Ziekenhuis. De student wordt ingedeeld op één van de verpleegafdelingen of andere discipline naar aanleiding van de vaardigheden die hij/zij moet aftekenen en waaraan hij/zij moet werken.

In de stageperiode wordt de vinger aan de pols gehouden, door contact te onderhouden met de afdelingsleiding alsook de praktijkbegeleiders. Op deze manier blijven wij op de hoogte van het ‘functioneren’ van de student. Daarnaast worden er evaluatiemomenten voor hen gepland. We stimuleren, en motiveren hen zich in te zetten om hun doel te bereiken.

Verder krijgen studenten vanuit de Opleiding ook begeleiding bij het uitwerken van ziektebeelden en afstudeerprojecten.

Bij- en nascholing

Het overgrote deel van de bij- en nascholingsactiviteiten in het St. Vincentius Ziekenhuis wordt georganiseerd door de Opleiding. De thema’s worden verkregen vanuit de verpleegafdelingen, een situatie waarbij geconstateerd wordt dat er behoefte is aan meer informatie, of op verzoek van een arts of studenten.

Klankbord

De Opleiding heeft geen drempel. Vermeldenswaard is, dat wij in de eerste instantie als klankbord dienen voor studenten, maar ook voor medewerkers van verschillende niveaus. Wij zijn altijd bereid een luisterend oor te bieden, advies te geven en indien gewenst een ruimte ter beschikking te stellen voor een gesprek.

bottom of page