top of page

Privacy- en Cookiebeleid

Privacybeleid

Het St. Vincentius Ziekenhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt.

Het St. Vincentius Ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van het St. Vincentius Ziekenhuis invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatums, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens?
Dan kunt u dit kenbaar maken bij de afdeling Marketing en Communicatie. U kunt uw verzoek of uw klacht versturen naar het e-mailadres marketing@svz.sr.

Cookiebeleid

Het St. Vincentius Ziekenhuis maakt op deze website alleen gebruik van analytische en functionele cookies*.

Het St. Vincentius Ziekenhuis maakt op deze website gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. Het St. Vincentius Ziekenhuis heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf, ook uw surfgedrag niet kan herleiden tot u als persoon.

Verder maakt het St. Vincentius Ziekenhuis op deze website gebruik van functionele cookies, welke het mogelijk maken om de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Er wordt gecontroleerd of JavaScript gebruikt kan worden met uw browser, om de website daarop aan te kunnen passen. Deze gegevens worden bij het sluiten van uw browser verwijderd.

Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist. U kunt het gebruik van analytische en functionele cookies via de instellingen van uw browser weigeren.  

Voor het insluiten van Youtube video’s in haar website maakt het St. Vincentius Ziekenhuis gebruik van de cookie vriendelijke oplossing van Youtube, waarbij geen cookies worden geplaatst.  

* Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker.

Wijziging van dit beleid

Het St. Vincentius Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

bottom of page