top of page
     Klachten

Klachten 

Helaas komt het ook wel eens voor dat u als patiënt of bezoeker niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk, dat u deze ervaring aan ons vertelt. Wij leren niet alleen van klachten, maar ook van uw overige ervaringen. Dankzij uw opmerking kan de zorg- en dienstverlening van het St. Vincentius Ziekenhuis worden verbeterd.

Onze klachtenregeling biedt u de volgende mogelijkheden:

  • U bespreekt uw klacht rechtstreeks met de hoofdzuster van de afdeling;

  • U bespreekt uw klacht met de klachtencommissie;

  • U vraagt een oordeel aan de Raad van Bestuur.

U kunt op de website een klachtenformulier invullen en versturen naar de klachtencommissie of een brief met uw bezwaar richten aan de klachtencommissie of de Raad van Bestuur van het St. Vincentius Ziekenhuis.

Hoe concreter u op al de punten van de gebeurtenis/ervaring ingaat, hoe beter voor ons uw klacht te behandelen. Vergeet u daarbij niet uw naam, handtekening, de datum, de afdeling waar het gebeurde heeft plaatsgevonden en uw huisadres in het schrijven erbij te vermelden.

 

De klachtencommissie behandelt elke klacht en draagt advies uit aan de leiding van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis treedt daarna in contact met u. Klik hier voor meer informatie omtrent de klachtenprocedure.

Voor klachten kunt u het onderstaande klachtenformulier invullen of ons klachtenformulier downloaden.

Het klachtenformulier kunt u invullen en deponeren in de klachtenbus naast de infobalie in de hoofingang van het ziekenhuis aan de Prins Hendrikstraat.

bottom of page