top of page
           Bezoektijden

Bezoektijden

Uw bezoek is van harte welkom, maar houdt u wel rekening met de geldende regels. Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, en patiënten en medewerkers in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s, is besloten het bezoekbeleid in het St. Vincentius Ziekenhuis verder aan te scherpen. We beseffen dat dit besluit een grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip voor deze ingrijpende maatregelen.

Nieuwe bezoekregeling

Bezoektijden voor de zorgafdelingen:

- Maandag t/m Vrijdag                           : 16:00u tot 18:00u 
- Zaterdag, Zondag en op feestdagen : 10:00u tot 12:00u
                                                                     16:00u tot 18:00u

Daarbij geldt:

 • Per patiënt mogen er twee (2) bezoekers toegelaten worden op de verpleegafdelingen.

 • Daarnaast vragen we u om niet op bezoek te komen als u last heeft van griepverschijnselen zoals koorts, hoesten of flinke verkoudheid.

 • Bij binnenkomst worden uw handen met handalcohol ontsmet en uw temperatuur wordt gemeten.

 • U bent verplicht een mondkapje te dragen.

Iedere dag bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Huisregels van het St. Vincentius Ziekenhuis

 

Om het verblijf en werken voor iedereen in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, wordt van patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers verwacht dat zij zich aan de huisregels houden. Deze vindt u ook op diverse plaatsen in het ziekenhuis.

 • In het ziekenhuis gaan wij respectvol met elkaar om.

 • Ons ziekenhuis is een rookvrije zone. Het is absoluut niet toegestaan om in en rondom het ziekenhuis te roken. Ook bij de ingangen van het ziekenhuis mag er niet gerookt worden.

 • Het gebruik van uw eigen mobiele telefoon is toegestaan mits u bij de te voeren gesprekken rekening houdt met uw medepatiënten en bezoekers. Houdt u gesprekken kort en zakelijk.

 • Het maken van foto’s en/of videobeelden is niet toegestaan.

 • Het is ten strengste verboden om tijdens de opname en/of bezoek in het ziekenhuis alcoholische dranken en drugs te gebruiken.

 • Planten zijn in verband met infectiegevaar niet toegestaan op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Bloemen zijn, behalve op de afdeling Intensive Care, wel toegestaan.

 • Geweld in welke vorm dan ook, (seksuele) intimidatie, vernielen van eigendommen en in het bezit zijn van wapens staan wij niet toe. Voor fysieke, agressieve en serieuze bedreiging zal de leiding van het ziekenhuis aangifte doen bij de politie.

bottom of page