top of page
 Diensten            Logopedie

Logopedie

Een logopedist onderzoekt en behandelt patiënten met neurologische spraak- en taalstoornissen, slikstoornissen (dysfagie), halfzijdige gezichtsverlamming, stemstoornissen en slik- en voedingsproblemen bij baby’s. De logopedist behandelt zowel klinische als poliklinische patiënten en helpt hen bij o.a. slissen, stotteren, stem- en ademhalingsproblemen. Doorverwijzing naar de logopedist gebeurt door een (huis)arts of op eigen initiatief. De logopedist stelt in overleg met de patiënt en ouders/verzorgers een behandelplan op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen, whatsappen of smsen met onze logopedisten.

  • Mw. Gracia Nelson (+597) 8534466

  • Mw. Fiona Pawirodikromo (+597) 8592261

Ook bereikbaar op het telefoonnummer 471212, toestel 331.

images.png

Mw. G. Nelson

images.png

Mw. F. Pawirodikromo

bottom of page