Specialismen               Hematologie

Hematologie

Hematologie is een specialisme binnen de interne geneeskunde. Een hematoloog houdt zich bezig met de diagnostiek/behandeling van aandoeningen van het bloed en bloedvormende organen (zoals het beenmerg en de milt). Een hematoloog heeft ook een belangrijke taak in  het ziekenhuis op gebied van transfusie geneeskunde en ziekenhuis-breed antistolings beleid. Deze taken zijn belangrijk om de gehele kwaliteit van patiënten zorg in een ziekenhuis te verbeteren door het voorkomen van onnodige transfusies en transfusie reacties of  van diepe veneuze trombose.

 

Wat zijn de taken en wat is de expertise van een hematoloog?

 

Enkele voorbeelden

- Het inzetten van diagnostiek naar verhoogde bloedingsneiging, waardoor  patiënten met een aangeboren bloedingsneiging opgespoord worden en nabloedingen na trauma of  postoperatief voorkomen kunnen worden,

-Het verbeteren van (preventieve) zorg voor patiënten met sikkelcelziekte , waardoor ernstige complicaties (nier afwijkingen , cardiale complicaties, herseninfarcten) voorkomen kunnen worden  of vroegtijdig opgespoord worden. Patiënten met sikkelcelziekte ontvangen nu onvoldoende zorg en overlijden in Suriname nu  op zeer jonge leeftijd.

Aadequaat  ontijzeren  van patiënten die hun leven lang maandelijks een bloedtransfusie krijgen ivm thalassemie . Nu overlijden deze patiënten op  jong volwassen leeftijd na een jarenlange strijd door hartfalen , leverfalen en diabetes.

- Verbetering van diagnostiek  van patiënten met  verdenking leukemie of andere maligne hematologische aandoeningen waardoor snelle en adequate behandeling mogelijk wordt met als gevolg daling van mortaliteit van 90% naar 30%.

 

Voorbeelden van enkele ziektebeelden die door de hematoloog behandeld worden.

 

1) Voorbeelden van oncologische (kwaadaardige) hematologische aandoeningen:

     - Leukemie (acute of chronische myeloïde/lymfatisch leukemie)

     - Lymfeklierkanker (Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen)

     - Multipel Myeloom (ziekte van Kahler)

     - Myelodysplastisch syndroom (MDS)

     - Myeloproliferatieve aandoeningen (bijv. polycythemia vera)

 

2)Voorbeelden van enkele benigne (goedaardige) hematologische aandoeningen:

*Een tekort aan goed functionerende erythrocyten of hemoglobine

   a) Een gebrekkige aanmaak van erythrocyten: aplastische anemie

   b) Erfelijke aandoeningen met een verhoogde afbraak (hemolyse) erythrocyten:

        - Sikkelcelziekte

        - Thalassemie

   c) Verworven aandoeningen met een verhoogde afbraak van erythrocyten:

        - Immuun hemolytische anemieën

 

* Een tekort aan goed functionerende trombocyten of stollingsfactoren:

   a)Erfelijke stoornissen in de bloedstolling leidend tot een verhoogde bloedingsneiging:

       - Hemofilie A en B

       - Ziekte van Von Willebrand

   b)Verworven stoornissen in de bloedstolling leidend tot een verhoogde bloedingsneiging:

       - ITP (auto-immuunziekte met antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes);

       - TTP (auto-immuun ziekte met antistoffen tegen een bepaald anti-stollingsenzym).

Dagbehandeling Hematologie

 

De dagbehandeling hematologie is een behandelruimte waar subcutaan, intraveneuze, medicamenteuze behandelingen plaatvinden waarvoor er geen langdurige opname (<10 uur) noodzakelijk is.

Binnen de hematologie worden onder andere de volgende dag behandelingen/onderzoeken gegeven/gedaan:

  • Chemotherapie

  • Immunotherapie 

  • Bloedtransfusie

  • Andere medicamenteuze behandelingen zoals toediening van ijzerdextraan/zoledronine zuur.

  • Beenmergpunctie

 

De grootste groep patiënten op de dagbehandeling Hematologie zijn mensen die chemotherapie krijgen als behandeling voor de diagnose kanker. Wij streven ernaar dat de behandelingen op de dagbehandeling niet langer duren dan acht uur. Alles stellen we in het werk om de patiënten daarbij zo goed mogelijk bij te staan in deze intensieve en moeilijke tijd.

 

Werkwijze dagbehandeling

Op de polikliniek van de hematoloog wordt uw diagnose en de behandeling besproken en kunt u alle vragen over uw ziektebeeld stellen. De poli zuster maakt een digitaal dossier aan voor u. Zij maakt ook de opname afspraak. Op de dag van uw opname meldt u zich op de afdeling opname aan. U wordt naar de afdeling Neurologie (afdeling 50) begeleid. U kunt daarna plaatsnemen op de bank voor de afdeling. De oncologieverpleegkundige komt u ophalen en begeleidt u verder naar de behandelkamer. De behandeling vindt plaats op een (recliner) stoel. Er wordt een infuus aangelegd. Daarna start de behandeling. In de behandelkamer is een smart TV aanwezig. U kunt tijdens uw behandeling hier gebruik van maken. Alle gegevens van uw behandeling worden digitaal genoteerd en opgeslagen. Alle bevindingen staan op één plek genoteerd en zijn inzichtelijk voor de hematoloog, de poli zuster en de oncologie verpleegkundige. Zo is de kans op het “verloren” gaan van informatie tot een minimum beperkt.  Momenteel kunnen wij 2 mensen tegelijk helpen op de behandelkamer. Beenmerg puncties vinden voorlopig plaats in de behandelkamer op de poli van de hematoloog.

 

Wie komt u tegen?

- Drs. Nicole Oldenstam, Internist - Hematoloog

- Zuster Valery Vishnudatt, Verpleegkundige polikliniek Hematologie

- Zuster Lusergia Saakie, Oncologie verpleegkundige

- Zuster Sherida Abiteng

- Zuster Clarissa Aalse

- Broeder Armond Madsehan

 

Werkwijze voor het aanmelden van patiënten bij voorkeur:

Regulier: per mail naar polihematologie@svz.sr waarin het volgende staat vermeld:

Medische gegevens: reden van verwijzing, korte omschrijving van het probleem of de

vraag, medicatielijst, voorgeschiedenis en eventueel aanvullend onderzoek. Contactgegevens: onder andere actueel telefoonnummer.

De patiënt wordt dan zo snel mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak, waarna hij/zij binnen 2 weken met garantiebrief op de poli interne terecht kan.

COPY.jpg

Drs. N. Oldenstam 

(Internist - Hematoloog)

Polidagen                                               Spreekuur

Maandag t/m Vrijdag                            09:00u - 13:00u

Voor meer informatie kunt u bellen op het telefoonnummer 471212, toestel 407 of mailen naar polihematologie@svz.sr.

*Citogevallen: zoals vermeld kunt u een e-mail  versturen en/of bellen voor overleg met het volgende mobielnummer +597 8656618.