top of page

Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.svzsuriname.org). De website is eigendom van het St. Vincentius Ziekenhuis. Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de website

Hoewel het St. Vincentius Ziekenhuis grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Het St. Vincentius Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Het St. Vincentius Ziekenhuis garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

Het St. Vincentius Ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie.

Geen medisch advies

De informatie op de website is bedoeld voor algemene doeleinden. De website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het St. Vincentius Ziekenhuis.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Het St. Vincentius Ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van website waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website. De informatie op deze externe website is door het St. Vincentius Ziekenhuis niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van het St. Vincentius Ziekenhuis, dan wel bij St. Vincentius Ziekenhuis rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het St. Vincentius Ziekenhuis of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het St. Vincentius Ziekenhuis een koppeling naar een pagina van de website van het St. Vincentius Ziekenhuis te maken, de website van het St. Vincentius Ziekenhuis aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

Het St. Vincentius Ziekenhuis behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het St. Vincentius Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Surinaams recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Suriname.

Privacy

Het St. Vincentius Ziekenhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt.

St. Vincentius Ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van het St. Vincentius Hospital invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatums, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

 

Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruikt het St. Vincentius Ziekenhuis cookies. Zie voor meer informatie de cookiebeleid. 

bottom of page