top of page
Over ons            Historie

Historie

Het Sint Vincentius Ziekenhuis is ontstaan door een Rooms-katholieke missie uit Nederland. De Rooms-Katholieke missie hield zich in Suriname sinds de 19e eeuw bezig met ziekenverzorging. De missie had al ervaring met het verzorgen van melaatsen en het waren vooral de Zusters van Liefde uit Tilburg die hierbij actief waren. De Rooms-Katholieke missie vervulde haar diensten vanuit twee gebouwen aan de Gravenstraat, maar aan het begin van de 20e eeuw werd de noodzaak gevoeld voor een eigen ziekenhuis. Daartoe werd een stuk terrein achter de Kathedraal bestemd. Uiteindelijk is hier op 19 juli 1916 het St. Vincentius Ziekenhuis verrezen. Het St. Vincentius Ziekenhuis stond bij haar oprichting onder de bezielende leiding van de Zusters van Liefde. Het oorspronkelijk ziekenhuis had 70 bedden en had het karakter van een verpleeginrichting. Het ziekenhuis wist al gauw een goede naam te verwerven in de Surinaamse gemeenschap. Met een financiële impuls uit het Welvaartsfonds werd het ziekenhuis in de jaren vijftig bouwkundig uitgebreid. In de zestiger en zeventiger jaren deden zich ook organisatorische veranderingen voor. In 1974 werd het ziekenhuis door het R.K. Bisdom overgedragen aan de Stichting St. Vincentius Ziekenhuis. Vanaf dat moment kwam het bestuur volledig in Surinaamse handen.

bottom of page