top of page
Over ons             Kernwaarden

Kernwaarden

Onze kernwaarden in alles wat wij doen en ondernemen zijn:

  • Integriteit: wij zijn eerlijk, betrouwbaar, respectvol en standvastig tegenover alle stakeholders en behandelen hen als gelijkwaardige partners;

  • Klantgerichtheid: in het ziekenhuis staat de cliënt centraal en worden klachten en/of kritieken meegenomen in de beleidsvoering.

  • Toewijding: wij zijn te allen tijde toegewijd bij het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van taken, in het belang van onze stakeholders.

  • Respect: wij behandelen elkaar altijd met respect.

  • Professionalisme: wij streven voortdurend naar uitmuntende prestaties bij alles wat wij ondernemen, waarbij er continue geïnvesteerd wordt in ons menselijk kapitaal.

  • Teamwork: wij streven ernaar harmonieus samen te werken, elkaar te helpen waar nodig en gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen.

  • Vertrouwen: wij voeren voortdurend een verantwoord en transparant beleid naar de samenleving toe en dragen confidentialiteit hoog in het vaandel.

  • Ondernemend: wij zijn innovatief, creatief en flexibel. Wij durven verantwoorde risico’s en initiatieven te nemen en lering te trekken uit gemaakte fouten en zijn voortdurend op zoek naar geschikte partners binnen en buiten de regio.

  • Verantwoordelijkheid: wij aanvaarden verantwoordelijkheid voor ons werk en acties, zijn coöperatief en genereren een positieve werkomgeving.

bottom of page