top of page
Zoeken

Doofheid op kinderleeftijd hoeft eigenlijk niet meer in SurinameHet hoeft in Suriname niet meer zo te zijn dat kinderen die doof of slechthorend zijn daardoor niet kunnen spreken en zo door het leven gaan.


Van 13 tot en met 16 december zijn 3 dove kinderen in het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) geopereerd, waarbij er een cochleair implantaat is ingebracht. Dit implantaat vervangt de functie van het slakkenhuis en wordt wereldwijd steeds vaker toegepast. Het is ondertussen de 3de keer dat cochleaire implantaties plaatsvinden op Surinaamse bodem. Deze implantaties zijn steeds gedaan door KNO-arts Mick Metselaar uit het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, die voor de 7de keer in Suriname vertoefde in het kader van een zogenaamde orenmissie. Deze 7de oren missie is wederom georganiseerd door KNO-arts Ralph Akrum en was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de Geneeskundige commissie van het Ministerie van Volksgezondheid en het Staatsziekenfonds.


Dat er dove kinderen in Suriname geopereerd kunnen worden is sinds 2 jaar een feit. Er is met de operatie van deze laatste groep kinderen aangetoond dat de behoefte groeiende is. De verwachting is dat er tussen de 6 en 8 kinderen per jaar een dergelijke ingreep nodig hebben.


Bij deze groep van 3 kinderen is de doofheid nog voor het 2e levensjaar ontdekt. De ouders van de kinderen hebben zich vanuit eigen beweging gemeld op het spreekuur van KNO-artsen in het Academisch Ziekenhuis, het ’s Landshospitaal en het Sint Vincentius ziekenhuis. Vandaaruit zijn ze verwezen naar KNO-arts Akrum voor verdere analyse en planning van de operaties.


Om alle kinderen die doof zijn zo snel mogelijk op te sporen en liefst voor de leeftijd van 2 jaar te implanteren is er in Suriname een screeningsprogramma op deze aandoening noodzakelijk. Cochleair implantatie vóór de leeftijd van 2 jaar is belangrijk omdat daarna het vermogen om spraak aan te leren steeds minder wordt. Bij een te late implantatie zal de spraak- en taalontwikkeling niet meer op gang komen.


Om een positieve impuls te geven aan het screenen is er een aanvang gemaakt in het Sint Vincentius Ziekenhuis waar als enige locatie in Suriname alle pasgeborenen een gehoortest aangeboden krijgen. De test is gratis, dus zonder kosten voor de ouders of de verzekeraar. Als de screenende test afwijkend is volgt verdere analyse door de KNO-arts. Deze screening is in het SVZ gestart in september 2019 en in maart 2020 was gestart met een tweede screenings locatie op Brownsweg in het district Brokopondo en waren er gesprekken gevoerd met de directie van het Diakonessenhuis om ook aan de kinderen die daar geboren worden het gehoor te screenen. Helaas is er door de Covid-19pandemie vertraging daarin opgetreden.


Om ervoor te kunnen zorgen dat de pasgeboren kinderen die doof zijn een implantatie krijgen is het dus noodzakelijk dat alle kinderen kort na de geboorte nagekeken worden. Vroeger gebeurde dat op het consultatiebureau door het maken van geluidjes om te zien of de kinderen daarop reageren. Tegenwoordig zijn dat soort onderzoeken, die niet betrouwbaar genoeg zijn, achterhaald en is de internationale standaard een screenende test middels apparatuur.


Behalve dove kinderen zijn er ook kinderen die slecht horen maar niet doof en dus geholpen zijn met een gehoorapparaat. Hiervoor is de Stichting Horen Suriname door bovenstaande KNO-artsen opgericht. Deze stichting zorgt ervoor dat deze kinderen geheel kosteloos tot hun 19de jaar een gehoorapparaat in bruikleen krijgen.


De mogelijkheden voor gehoor revalidatie bij kinderen in Suriname zijn met de bovengenoemde operaties en het beschikbaar hebben van gehoorapparaten volledig op het niveau wat internationaal de standaard is. Het organiseren van de screening van het gehoor bij pasgeborenen is momenteel de enige dat nog moet geschieden om deze zorg compleet te maken.

116 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page