top of page
Zoeken

Tweede kind in Sint Vincentius Ziekenhuis geopereerd aan doofheid

Op zaterdag 16 januari 2021 is in ons zieknhuis voor de tweede keer in de geschiedenis van Suriname een Cochleaire Implantatie (CI) uitgevoerd. Het ging hierbij om een doof kindje van twee en een half jaar. Bij een cochleaire implantatie wordt een speciaal apparaatje in het oor van dove kinderen en volwassenen ingebracht dat hen de mogelijkheid biedt om weer te horen. De eerste cochleaire implantatie in Suriname vond in maart 2019 plaats in het St. Vincentius Ziekenhuis. Ook dit keer werd de operatie uitgevoerd in het kader van een zogenaamde “Orenmissie”, maar nu te midden van de Covid -19 pandemie.


KNO-arts Mick Metselaar uit het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam is speciaal voor deze operatie voor één dag naar Suriname afgereisd. Aangezien hij na terugkeer in Nederland in quarantaine moet en dus niet inzetbaar is voor zorg in zijn ziekenhuis, is de duur dat hij in ons land vertoefde heel kort geweest. Binnen 24 uur na aankomst op Zanderij stond hij alweer in te checken voor zijn vlucht terug naar Nederland.


De ingreep had een vlot verloop met een totale duur van ongeveer 2 uur en is samen met KNO-arts Ralph Akrum uitgevoerd. Akrum die werkzaam is in het SVZ, neemt de verdere nazorg voor zijn rekening. Het is de “6de oor chirurgische missie” die dit duo samen heeft volbracht. Inmiddels maakt het niet meer uit of de operaties in het kader van dit soort missies in Suriname of in Nederland worden uitgevoerd, de geleverde kwaliteit verschilt niet. Maar voor de patiënt is het een wereld van verschil als die in zijn eigen vertrouwde omgeving geopereerd kan worden. De patiënt is op zondagochtend in goede conditie ontslagen uit het ziekenhuis.


Bij een CI wordt er bij een dove of zeer ernstig slechthorende patiënt een electrode (soort van metalen kabeltje in een siliconen hulsje) ingebracht in het slakkenhuis. Via deze electrode kan een bionisch slakkenhuis van buitenaf de gehoorzenuw prikkelen, in plaats van prikkeling door het menselijk gehoororgaan. De processor van het cochleaire implantaat neemt dus de functie van het niet-werkend menselijk slakkenhuis over en stuurt signalen via de electrode en de gehoorzenuw naar de hersenen. Hierdoor kan iemand die doof is weer horen.


In vele opzichten was deze operatie vrijwel identiek aan de eerste ingreep en is het ook deze keer minstens zo goed verlopen. Nu was een kleine “Srananman” van 2,5 jaar van deze operatie afhankelijk om te kunnen horen, vervolgens te spreken en te communiceren. Zijn leven ziet er heel anders uit na deze operatie. Barrières die doven en slechthorenden in hun leven tegenkomen zijn treffend weergegeven in de film Wiren.


Dankbaar voor vereende krachten

Door de eerdergenoemde COVID - 19 pandemie was het onzeker of deze operatie voortgang zou kunnen vinden vanwege dreiging van afschalen van zorg en de druk die quarantaine uitoefent op de inzetbaarheid van de specialisten na terugkeer in Nederland. Naast de normale organisatie bij dit soort missies, was er dus veel meer waar rekening mee moest worden gehouden.


Behalve aan het OK personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis, de Anesthesioloog Zahira Amier en Kinderarts Nanja Braafheid, is er ook dank verschuldigd aan het Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking voor de toestemming verleend aan beide specialisten om te mogen afreizen naar Suriname. Ook de waarnemend directeur van het BOG en zijn team hebben ervoor gezorgd dat er toestemming is verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden met in achtneming van de juiste Covid protocollen en de aangepaste quarantaine verplichting. Uiteraard is tevens dank verschuldigd aan de Geneeskundige Commissie van het Ministerie van Volksgezondheid en Stichting Staatsziekenfonds (SZF), die in het kader van de ARMULOV-regeling de goedkeuring hebben gegeven voor deze zeer dankbare ingreep.


Het is erg inspirerend om te zien dat ondanks de COVID-19 pandemie iedereen terstond bereid is om een bijdrage te leveren aan het geven van een betere toekomst aan een jonge Surinamer.


Doofheid op tijd ontdekken

Na de eerste operatie in maart 2019 heeft het enige tijd geduurd voordat deze bijzondere implantatie weer kon worden uitgevoerd. Dat heeft te maken met het aantal kinderen waarbij doofheid op tijd ontdekt wordt. Want alleen als er op tijd de diagnose gesteld wordt is deze bovenstaande implantatie zinvol. Ruim voordat de hersendelen die verantwoordelijk zijn voor het leren spreken van een taal gestopt zijn met hun ontwikkeling, moet het kind kunnen horen.


Het geschatte aantal kinderen met doofheid ligt internationaal tussen 1 tot 2 per 1000 geboorten. Dat komt in Suriname neer op ongeveer 10 tot 15 kinderen per jaar. De enige methode om daar op tijd achter te komen is het doen van een speciale gehoortest bij de kinderen na de geboorte. Deze test is beter bekend onder de term neonatale gehoorscreening.


Screenen van pasgeborenen

In 2020 is er een aanvang gemaakt om alle kinderen die in het Sint Vincentius Ziekenhuis geboren zijn te screenen op hun gehoor. Deze primeur voor het Sint Vincentius Ziekenhuis, om als eerste in Suriname deze dienst aan te bieden aan “haar” kinderen is tot stand gekomen door de ingezet van apparatuur en personeel van KNO-praktijk Akrum.


Een van de voorwaarden die internationaal wordt gesteld aan het screenen van mensen op een aandoening, is dat er een behandeling voorhanden moet zijn. Middels deze tweede cochleaire implantatie is andermaal bewezen dat er zelfs voor de kinderen met de meest slechte uitkomst van de screening, namelijk doofheid, dus een adequate interventie naar internationale standaarden beschikbaar is.


Uiteraard zijn niet alle kinderen die slechthorend blijken te zijn doof. Het merendeel heeft baat bij een hoortoestel. Helaas is de aanschaf van een hoorapparaat voor veel ouders een kostbare en vaak onmogelijke zaak. Via de speciaal voor dit doel opgerichte “Stichting Horen Suriname” (zie: www.shs.sr) worden de Surinaamse kinderen die slechthorend zijn sinds 2019 gratis voorzien van de benodigde hoortoestellen.


Om zoveel mogelijk van de kinderen die met slechthorendheid geboren worden op te sporen en te kunnen helpen, hopen de KNO-artsen dat in de loop van dit net begonnen jaar ook in andere ziekenhuizen in Suriname dezelfde screening van pasgeboren kinderen kan worden aangeboden. Zij stellen hun kennis, netwerk en ervaring kosteloos ter beschikking ter realisatie van dit doel.


Net als voor de afgelopen twee cochleaire implantaties zal er in de toekomst wederom een beroep worden gedaan op financiering door de overheid van deze bijzondere ingreep.


Vervolg

Voor het geopereerde kindje is het vervolgtraject dat het implantaat binnen enkele weken zal worden geactiveerd door de audioloog Shimona Bruining – Arrias, waarna de intensieve spraakrevalidatie zal worden opgestart.


Gezien alle bovenstaande inspanningen en behaalde resultaten is het Sint Vincentius Ziekenhuis met recht het “oren-ziekenhuis” van Suriname.


197 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page